Actie ondernemen voor een samenleving met toekomst


De EK staat als internationaal opererende onderneming niet alleen in verbinding met haar winkeliers, maar ook met industriële partners, medewerkers, consumenten en andere groepen. In deze positie aanvaarden wij bewust verantwoordelijkheid en zetten ons in het kader van de zakelijke bedrijvigheid, meer dan wettelijk voorgeschreven is, in voor een samenleving met toekomst. In onze beslissingen vloeien daarom economische, ecologische en sociale factoren in gelijke mate samen. Basis voor alle CSR-activiteiten (Corporate Social Responsibility) is het economische succes. Tenslotte kunnen wij alleen vanuit een sterke positie de werkgelegenheid voor onze werknemers garanderen en tegelijkertijd het hoogste ondernemingsdoel nastreven: de uitbreiding van de marktpositie van de handelspartners en de toegevoegde waarde.

Versterking van de leden – succesfactor opleiding

Een leven lang leren en opleiding behoren tot de belangrijkste succesfactoren. Het trainingsprogramma “EK Academy” biedt onze partners een breed scala aan handelsgerelateerde seminars. Bovendien wordt de kennisoverdracht met uitwisselingsfora en evenementen ondersteund. Er is speciale aandacht voor de bevordering van opvolging bij de aangesloten bedrijven.

Productverantwoording en toeleveringsketens

EK werkt met veel leveranciers samen. Een groot deel van de ingekochte goederen wordt uit derdewereldlanden geïmporteerd. Deze vrije handel maakt daar groei mogelijk en biedt werkgelegenheid. Maar niet overal worden internationale richtlijnen (in het bijzonder arbeidsnormen van de IAO en het VN-Verdrag inzake de Rechten van de Mens) en nationale wetgevingen nagevolgd. Het resultaat is gedeeltelijk problematische arbeidsomstandigheden en milieuvervuiling. Hier letten wij samen met leveranciers op de toepassing van algemene sociale- en milieunormen. Zo controleren de inkopers niet alleen in het Verre Oosten of de kwaliteitsnormen boven de bepalingen van de wetgever liggen. Ook als het gaat om de succesvolle private labels van EK, waarvan assortimenten voor een belangrijk deel uit importgoederen bestaan, sluiten wij geen compromissen.

 

Operationele milieubescherming en logistiek

Wij hebben te maken met grote goederenstromen en werken sinds 2005 met externe transportondernemingen samen. Daardoor kon het goederentransport geoptimaliseerd en de uitstoot van schadelijke stoffen gereduceerd worden. Om de milieubelasting zo laag mogelijk te houden, verwijderen en recyclen wij alle verpakkingsmaterialen milieuvriendelijk. 

Kwalificatie en arbeidsomstandigheden

Voor het succes van EK zijn gekwalificeerde medewerkers een must. Om de behoefte aan goed opgeleide vakmensen en leidinggevenden te dekken, spannen wij ons in voor goede opleiding en bijscholing. Ons jonge professionals-programma bereidt medewerkers voor op een leidinggevende of een specialistische carrière. Wij maken bovendien de combinatie van beroep en gezin mogelijk door flexibele arbeidstijden en hechten grote waarde aan bedrijfsmatige gezondheidszorg.