Samen dichter op de markt


Wie weet beter, wat er op de eigen locatie gebeurt, dan de dealer zelf. Om het directe contact van onze dienstverlening met markt en praktijk te garanderen geven wij daarom veel ruimte aan de actieve betrokkenheid van de dealergemeenschap.

  • De Raad van Commissarissen bestaat uit succesvolle ondernemers uit de kring van onze handelspartners. Gekozen door de Raad van Afgevaardigden zijn momenteel.

Wilhelm Behrends (voorzitter), Wiesmoor
Johannes Lenzschau, Wildeshausen
Wolfgang Neuhoff, Dortmund
Hannes Versloot (vice-voorzitter), Terneuzen (NL)

Hannes Versloot, Wolfgang Neuhoff, Johannes Lenzschau, Wilhelm Behrends

 

  • De Raad van Afgevaardigden is het hoogste beslissingsorgaan van onze organisatie en belangrijkste schakel tussen leden en hoofdkantoor. Een kleine 65 gekozen dealers vertegenwoordigen in het “Inkoopparlement” alle collega’s uit het binnen- en buitenland, uit verschillende regio’s, bedrijfsvormen en branches. Zij nemen fundamentele beslissingen bijv. over bestedingen, de ontlasting van Raad van Commissarissen en Bestuur, wijzigen ingen in de reglementen, fusies en andere structurele veranderingen.


  • Bij de EK-shopconcepten zorgen adviesraden van leden in nauwe samenwerking met EK-vakmensen voor de praktijkoriëntatie van alle maatregelen rondom assortimentsamenstelling en marketing.
  • De operationele leiding van ons bedrijf berust bij het Bestuur:

Franz-Josef Hasebrink (voorzitter)
Steve Evers
Martin Richrath
Susanne Sorg