Wij brengen mensen nader tot elkaar!


Wij leggen niet alleen verbindingen, maar zijn bovenal een samenwerkingsverband van zelfstandig ondernemers die dezelfde waarden hanteren en dezelfde doelen nastreven.

Wisselwerking bevorderen

Mensen nader tot elkaar brengen: dat is een van onze belangrijkste doelen. We willen de onderlinge wisselwerking bevorderen, zodat ieder van de successen en fouten van een ander kan leren. Met onze beurzen en congressen, ERFA-bijeenkomsten, regionale vergaderingen, studiereizen en ons juniorennetwerk ‘Young Network’ bieden we de juiste faciliteiten.

 

Handel en industrie samenbrengen

Onze betrokkenheid houdt daar echter niet op. We houden ons niet alleen bezig met het bevorderen van dialoog tussen onze leden. We beschouwen onszelf juist als een knooppunt voor handel en industrie, waar beide partijen onderling met elkaar in contact kunnen komen. Aangezien de één de behoefte van de ander nog beter begrijpt en verandering kan bewerkstelligen, hebben alle betrokkenen er baat bij.

 

Contact tot stand brengen, deuren openen

Naast ons brede dienstenaanbod beschikken we ook over een uitgebreid netwerk van dienstverleners. Daardoor kunnen we advies bieden en contacten tot stand brengen, waarmee onze leden nieuwe perspectieven zien – vanzelfsprekend met de beste overeengekomen condities!