Netwerkers weten gewoon meer!


Onze beurzen EK HOME, EK LIVE, EK FUN of EK LOOK zijn een centrale marktplaats voor de hele branche. Op 32.000 m2 expositieruimte in ons Bielefelder beurscentrum wordt de handel levendig! De evenementen zijn etalages van de markt en een platform voor contacten tussen onze vakhandelaren, industriepartners, dienstverleners – en natuurlijk de EK zelf. De wetenschap dat ook andere inkoopcombinaties gewaardeerd worden. Zoals onze coöperatiepartner VEDES, die sinds de lente van 2015 in het EK beurscentrum vertegenwoordigd is met een eigen, ca. 3.000 m2 grote showroom.


Op externe vakbeurzen zoals de IFA (in Berlijn), de Ambiente (in Frankfurt), de Nürnberger Spielwarenmesse en nog vele andere events zijn we er ook voor de deskundigen die hun eigen bedrijf leiden. Ook hier profiteren alle deelnemers van de directe wisselwerking met elkaar.

Samen inspiratie beleven

Succes in het bedrijfsleven krijgt gestalte in het hoofd en vorm in de winkel. Als leveranciers van ideeën brengen wij op ons jaarlijks ondernemerscongres innovatieve en eigenzinnige geesten uit de handel, industrie en wetenschap bij elkaar. Dit congres biedt fantasie in plaats van scepsis en vooruitzichten in plaats van terugblikken. Het heeft een plaats in ons competentienetwerk verworven.

Ondernemerscongres  – Bielefeld

Meedoen en vormgeven

In organen als de vergadering van vertegenwoordigers en de handelaarsorganisaties strijden de deelnemers om de beste oplossingen voor EK in het algemeen en de winkelconcepten in het bijzonder. Hier wordt vaak controversieel, maar altijd constructief gediscussieerd en gewerkt.

Wisselwerking loont de moeite

De beste ‘netwerkers’ zijn de deelnemers van onze ERFA-groepen. Hierbij draait het om contact maken, nieuwe relaties aangaan, van elkaar leren en vorm aan de toekomst geven. Collega’s, die elkaar als partners zien, wisselen hier hun ervaringen uit. Het hoofddoel: het profiel van de eigen gespecialiseerde handel aanscherpen en de toegevoegde waarde verhogen.


Zonder taboes over de hamvragen van de handel discussiëren: onze regionale vergaderingen vormen daar het perfecte kader voor. Naast de algemene ontwikkelingen van EK komen ook de ontwikkelingen in het bedrijfsleven aan de orde. Centraal staat de vraag: hoe kunnen we onze partners in de gespecialiseerde handel nog beter helpen concurreren?

Nieuwe paden naar succes

Hoe doen onze collega’s in binnen- en buitenland zaken? Welke uitdagingen en geheimen voor succes zijn voor hen deel van het dagelijks leven? Op deze en andere vragen vinden de EK-ondernemers een antwoord tijdens onze studiereizen. De unanieme mening: deze inzichten zijn eenvoudigweg onbetaalbaar!

Perspectieven voor de ondernemer van morgen

Voor puur netwerken is niet alleen de naam Young Network goed gekozen. Dit initiatief is in 1992 gestart door jonge ondernemers en hun potentiële opvolgers uit het ledenbestand en is de belichaming van het idee ‘van wisselwerking naar succes’, meer dan welke andere organisatie binnen EK dan ook. Centraal staat een zakelijke en persoonlijke wisselwerking tussen alle deelnemers op basis van respectvolle en open samenwerking. De deelnemers komen overigens niet alleen uit Duitsland, maar ook uit Frankrijk, Oostenrijk, Zwitserland en Nederland.

De 120 netwerkers beschouwen zichzelf als vernieuwers op het gebied van moderne thema’s zoals internet of sociale media en werken nauw samen met EK om een frisse kijk op de zaken te krijgen.